Witamy na stronie Devkol

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

Aktualności

 

 

Mielec, 12.06.2017 r.

 

OFICJALNE OŚWIADCZENIE

 

Szanowni Państwo, 

w związku z artykułem opublikowanym w 22. numerze Tygodnika Korso Kolbuszowskie z dnia 31 maja 2017 r.  pod tytułem „Nowe mieszkania za działkę” oraz licznymi pytaniami ze strony Naszych Klientów, informujemy, że firma Devkol Sp. z o. o. Sp. k. nie podjęła żadnych wiążących decyzji dotyczących sprzedaży mieszkań na rzecz Gminy Miejskiej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne, a tym bardziej socjalne.

Gmina Miejska Kolbuszowa, tak jak każdy inny Klient, ma prawo nabycia lokalu mieszkalnego w budowanych przez nasze przedsiębiorstwo budynkach mieszkalnych. Do chwili obecnej Gmina nie dokonała formalnej rezerwacji choćby jednego lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal komunalny czy jakikolwiek inny. Nasza spółka na obecną chwilę nie oferuje do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Miejskiej w Kolbuszowej.

Oświadczamy również, że wszystkie mieszkania budowane przy ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej dostępne są w ofercie sprzedaży dla klientów indywidualnych. Rezerwacja mieszkań odbywa się wyłącznie poprzez podpisanie wstępnej Umowy Rezerwacyjnej a sprzedaż mieszkań poprzez zawarcie Umowy Deweloperskiej w formie Aktu Notarialnego. Informujemy, że nigdy nie posiadaliśmy takich umów z Gminą Miejską w Kolbuszowej. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

                                                                                                                              Z wyrazami szacunku,

                                                                                               Zarząd Devkol Sp. z o. o. Sp. k.

  

BLOK 1

 

[22.02.2016] Transport i układanie płyt drogowych przy wjeździe na plac budowy, utwardzanie placu budowy

[11.03.2016] Roboty ziemne mechaniczne przy wymianie gruntu pod ustawienie dźwigu budowlanego

[18.03.2016] Rozpoczęto roboty wyburzeniowe budynku myjni oraz roboty zbrojarskie i przygotowawcze

[24.03.2016] Zakończono roboty rozbiórkowe

[07.04.2016] Rozpoczęto roboty przy kanalizacji zewnętrznej oraz zewnętrzne roboty elektryczne

[11.05.2016] Roboty ziemne mechaniczne pod posadowienie obiektu, Montaż igłofiltrów pod osuszanie terenu

[20.05.2016] Wykonanie podbudowy

[30.05.2016] Roboty zbrojenia płyty, dalszy etap robót ziemnych

[10.06.2016] Wykonanie belek z prętów i ułożenie na dolnym zbrojeniu

[17.06.2016] Wykonanie i ułożenie na zbrojeniu dolnym rdzeni i trzpieni, słupów, Wykonanie części zbrojenia koryta odwodnieniowego

[23.06.2016] Wykonanie zbrojenia koryta, Rozpoczęto wykonanie siatki górnej, Wykonanie zbrojenia górnego

[29.06.2016] Wykonano zbrojenie siatki górnej pod budynkiem.

[04.07.2016] Ukończono zbrojenie siatki górnej pod budynkiem oraz siatki na rampie, Dozbrojono wszystkie naroża, wykonano izolację hydroizolacyjną

[08.07.2016] Wykonano zbrojenia pod ściany fundamentowe i ścianę oporową

[15.07.2016] Wykonanie szalunków i betonowanie ścian fundamentowych

[22.07.2016] Wykonanie szalunków oraz wybetonowanie ścian fundamentowych

[29.07.2016] Wykonanie betonowania zjazdu na rampę przy budynku

[03.08.2016] Wykonanie szalunków zbrojenia oraz betonowanie ścian fundamentu

[11.08.2016] Wykonanie szalunków zbrojenia oraz betonowanie słupów

[19.08.2016] Rozpoczęcie murowania ścian nośnych

[23.08.2016] Wykonanie szalunków i zbrojenia, Betonowanie wind do poziomu II, Rozpoczęcie montażu belek stropowych i wieńców pod strop

[29.08.2016] Rozpoczęcie wykonywania kanalizacji zewnętrznej od studni, Wykonanie przyłącza wody

[08.09.2016] Betonowanie stropu na piwnicą, Rozpoczęcie wykonywania kanalizacji deszczowej i sanitarnej

[13.09.2016] Wykonanie zbrojenia stopów, podciągów belek, zbrojenie klatki schodowej, balkonów

[16.09.2016] Betonowanie stropu

[22.09.2016] Rozpoczęto murowanie ścian parteru

[30.09.2016] Trwają prace murarskie na poziomie parteru, Rozpoczęcie układania stropu nad parterem

[06.10.2016] Rozpoczęto wykonanie stropu nad parterem

[14.10.2016] Dalszy etap układania stropu nad parterem, Wykonywanie instalacji kanalizacyjnej, deszczowej oraz sanitarnej na placu budowy

[10.11.2016] Betonowanie stropu nad parterem, Wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej w 100%, Wykonanie kanalizacji zewnętrznej deszczowej w  80%

[25.11.2016] murowanie ścian nośnych I piętra (80%), wykonanie stropu nad I piętrem w systemie „Rector”, murowanie ścianek działowych piwnic (80%), wykonanie kanalizacji zewnętrznej deszczowej (95%)

[12.12.2016] ułożono belki, podciągi, wykonano zbrojenie klatek schodowych i balkonów, odbiór zbrojenia stropu nad I piętrem

[14.12.2016] rozpoczęto murowanie ścian działowych parteru

[20.12.2016] betonowanie stropu typu „Rector”

[29.12.2016] rozpoczęto murowanie ścian nośnych II piętra

[09.01.2017] rozpoczęto murowanie ścian działowych I pietra, rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej na parterze oraz instalacji wod-kan

[12.01.2017] murowanie ścian nośnych II piętra - wykonano 60%, murowanie ścian działowych I pietra - wykonano 100%, instalacja elektryczna na parterze - wykonano 50%, rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacyjno-sanitarnej na parterze

[19.01.2017] trwają prace przy ścianach działowych na I piętrze, trwają prace instalacyjne wewnętrzne

[27.01.2017] zakończono murowanie ścian nośnych II piętra

[01.02.2017] rozpoczęto wykonywanie słupów i trzpieni żelbetowych, ułożono zbrojenie słupów i trzpieni żelbetowych II piętra

[08.02.2016] 

- piwnice: wykonano - wymurowano w 100% - bez elektryki
- parter: wykonano - wymurowano w 100% - elektryka 100%, instalacja kanalizacyjno-sanitarna 100%
- I piętro: ścianki działowe wymurowano w 100% - elektryka 100% - instalacja kanalizacyjno-sanitarna 100%
- II piętro: ścianki nośne wymurowano w 100%; słupy, trzpienie - betonowanie 50%; rozpoczęto rozkładanie belek stropowych typu „Rector”

[3.03.2017]

- zakończono betonowanie stropu II piętra

- rozpoczęto murowanie ścian nośnych III piętra

[05.04.2017]

- murowanie ścianek działowych II p

- zalewanie stropu III p

- rozpoczęto prace związane z wykonywaniem  instalacji wodno-kanalizacyjnej II p

- rozpoczęto prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej II p

[14.06.2017]

- zakończono betonowanie wieńców żelbetowych

- rozpoczęto montaż więźby dachowej

- trwa murowanie ścian działowych poddasza

- trwają prace przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej III piętra

- rozpoczęto montaż wind

[7.07.2017]

- zakończenie montażu więżby dachowej

- rozpoczęcie kładzenia połaci dachu

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych poddasza

- wykonanie instalacji wod-kan IIIp i poddasza

- wykonanie instalacji elektrycznej IIIp i poddasza

- zakończenie montażu wind

- wykonanie wylewek na tarasach

- rozpoczęto wykonywanie elewacji od strony pn-wsch (ściana frontowa  budynku)

[8.08.2017]

- zakończenie instalowania instalacji: wod-kan, C. O.,

- rozpoczęcie montażu grzejników (cały blok)

- rozpoczęcie montażu pieców C. O.

- wykonanie przykrycia dachu z blachy trapezowej

- wykonywanie elewacji

- wykonywanie ocielenia poddaszy i przykrycie płytą ognioodporną

[30.08.2017]

 - zakończono układanie płytek na klatce schodowej nr 2

- zakończono pokrycie dachu z blachodachówki

- rozpoczęto montaż barierek na balkonach

- zakończono wykonywanie elewacji południowo-wschodniej

- zakończono wykonanie elewacji południowo-zachodniej

- wykonano obróbki blacharskie

 

BLOK 2

[26.04.2016] Roboty ziemne, utwardzenie terenu pod płyty drogowe

[29.04.2016] Roboty ziemne mechaniczne usuwaniu gruntu pod posadowienie bloku

[02.05.2016] Zakończono roboty rozbiórkowe przy obiekcie myjni, trwają roboty ziemne na obiekcie

[13.07.2016] Wytyczenie geodezyjne obiektu, Rozpoczęto wykopy pod posadowienie obiektu Montaż igłofiltrów

[21.07.2016] Trwają prace przy robotach ziemnych, Dokonano stabilizacji gruntu

[26.07.2016] Wykonano studnie wodomierzową wraz z oprzyrządowaniem i wpięcie do sieci wodociągowej

[17.08.2016] Wykonano podbudowy z chudego betonu

[29.08.2016] Rozpoczęcie zbrojenia płyty dennej siatka dół-góra

[08.09.2016] Wykonywanie zbrojenia płyty dennej i betonowanie

[12.09.2016] Wykonano wymianę gruntu

[21.09.2016] Wykonanie podbudowy z chudego betonu

[23.09.2016] Wykonano zbrojenie płyty dennej, ułożenie belek

[30.09.2016] Wykonanie betonowania płyty dennej, Rozpoczęcie zbrojenia ścian fundamentowych

[14.10.2016] Szalowanie, zbrojenie, betonowanie ścian fundamentowych, Wykonywanie instalacji kanalizacyjnej, deszczowej oraz sanitarnej na placu budowy

[10.11.2016] Wykonywanie ścian fundamentowych, betonowanie; Układane stropu w systemie „Rector”; Wykonanie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej w 100%; Wykonanie kanalizacji zewnętrznej deszczowej w  80%

[15.11.2016] ułożono belki, podciągi, wykonano zbrojenie klatek schodowych i balkonów; wykonanie i dozbrojenie stropu w systemie „Rector”

[17.11.2016] betonowanie stropu nad piwnicami

[21.11.2016] rozpoczęto murowanie ścian nośnych parteru

[23.11.2016] rozpoczęto szalowanie i zbrojenie klatek schodowych

[25.11.2016] wykonanie stropu nad piwnicami

[13.12.2016] rozpoczęto wykonywanie stropu nad parterem w systemie „Rector”, zbrojenie i betonowanie trzpieni i słupów żelbetowych

[12.01.2016] strop nad parterem - wykonano 60%, murowanie ścian działowych piwnic - wykonano 60%

[31.01.2017] strop nad parterem, ułożono belki i podciągi, wykonano zbrojenie klatek schodowych i balkonów, wykonanie i dozbrojenie stropu w systemie „Rector”

[03.02.2017] betonowanie stropu nad parterem

[08.02.2016]

- piwnice: wykonano-wymurowano w 100% - bez elektryki
- parter- ściany wymurowano w 95% - bez elektryki
- strop nad parterem 100%
- rozpoczęto murowanie ścian nośnych I piętra

[3.03.2017]

- zakończono murowanie ścian nośnych I piętra

- rozpoczęto betonowanie stropu I piętra

- rozpoczęto wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej parteru

[05.04.2017]

- murowanie ścian nośnych II piętra

[14.06.2017]

- zakończono murowanie ścian nośnych III p

- rozpoczęto wykonywanie stropu III p

- trwa montaż witryn aluminiowych na parterze (lokale usługowe)

 [7.07.2017]

- betonowanie stropu IIIp

- murowanie ścian nośnych poddasza

- murowanie ścian działowych IIp

- wykonanie słupów i wieńców żelbetowych poddasza

[8.08.2017]

- wykonywanie instalacji elektrycznej III piętra

- wykonywanie instalacji wod-kan oraz C. O. III piętra

- wykonywanie więźby dachowej

- rozpoczęcie łacenia i foliowania dachu

- wykonywanie opaski budynku z kostki brukowej

- wykonywanie głównych wejść do budynku oraz do lokali usługowych

- montaż okien i drzwi PCV

[30.08.2017]

- wykonano instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną  , instalacje CO III p

- wykonanie tynków gipsowych w mieszkaniach: 3,4,7

- wykonanie wylewki cementowej na III p

- zakończono montaż więżby dachowej

- murowanie ścianek działowych na poddaszu

- wykonano pokrycia dachowego z blachodachówki

- wykonano obróbki blacharskie , orynnowano budynek

- trwa tynkowanie pomieszczeń mieszkalnych, tynkami cementowo-wapiennymi

 

Drogi i parkingi

Rozpoczęto wykonywanie robót drogowych przed blokiem nr 2

[31.05.2017r.]

Wykonano parkingi na całym obiekcie.

 

 

[06.09.2016] Miło nam poinformować, że Deweloper (Devkol Sp. z o.o. SK) pozyskał finansowanie na realizację przedsięwzięcie deweloperskiego. Bankiem finasującym przedmiotową inwestycję jest Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli.  W dniu 06 września 2016 roku została zawarta Umowa Kredytu Obrotowego - Deweloperskiego.

[28.03.2016] Zapraszamy do galerii , gdzie znajdą Państwo zdjęcia z postepów relizacji naszej inwestycji. 

[24.02.2016] Z przyjemnością informujemy , że w dniu 24.02.2016r. nastąpiło przekazanie Generalnemu wykonawcy terenu budowy inwestycji i Deweloper rozpoczął realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego.

[10.02.2016] W dniu 10.02.2016 roku została podpisana Umowa o Roboty Budowlane z firmą Bud-Pis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 23 na wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze (Blok nr 2) i garażami (Blok nr 1) wraz infrastrukturą zewnętrzną.

[12-10-2015] Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizacje inwestycji w Kolbuszowej przy ul. Jana Pawła II, której przedmiotem jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą:

- dwuklatkowy blok nr 1

 • 34 mieszkania o pow. użytkowej od 39 m² do 94 m² (w tym dwupoziomowe)
 • 12 stanowisk garaży dostępnych z poziomu terenu dla samochodów osobowych
 • komórki lokatorskie w kondygnacji piwnicy
 • windy

- dwuklatkowy blok nr 2

 • 26 mieszkań o pow. użytkowej od 39 m² do 89 m² (w tym dwupoziomowe)
 • 7 lokali usługowych z niezależnymi wejściami z zewnątrz od 39 m² do 97 m²
 • komórki lokatorskie w kondygnacji piwnicy
 • windy

Rzuty poszczególnych kondygnacji oraz rzuty indywidualne mieszkań/lokali znajdą Państwo w zakładce OFERTA.

 

O nas

DEVKOL jest spółką, której działalność opiera się w całości na prywatnym kapitale krajowym. Działalność spółki ukierunkowana jest na projekty zarówno komercyjne jak i mieszkaniowe. Właścicielami firmy DEVKOL są firmy posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego projektowania, urbanistyki, budowy, nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz realizacji inwestycji komercyjnych i deweloperskich. W naszych inwestycjach wielką wagę przywiązujemy do architektury i wysokiej jakości użytych materiałów. Budujemy w starannie dobranych i sprawdzonych lokalizacjach. Dbamy o rozwiązania architektoniczne zapewniające ponadczasowość naszych projektów. Wykonywane działania kompleksowe, gwarantują wysoki poziom profesjonalizmu. Zdobyte doświadczenie pozwala na wsparcie naszych klientów we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Wiemy, jak ważną decyzją jest zakup nieruchomości, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli spokojni o zainwestowane przez siebie pieniądze. Stabilne zaplecze finansowe i wybór sprawdzonych wykonawców pozwalają na sprawne realizowanie kolejnych inwestycji. Dzięki temu budujemy zaufanie, które procentuje. Oferujemy profesjonalne doradztwo z zakresu wyboru nieruchomości oraz formalności związanych z realizacją transakcji. Jesteśmy do dyspozycji również po przekazaniu kluczy do mieszkania lub lokalu.

Co jest naszą wizytówką:

Bezpieczeństwo  - naszym priorytetem jest przede wszystkim dobro klienta
Profesjonalizm   - decyzja o współpracy zapewnia doradztwo i wsparcie na każdym etapie
Kreatywność       - nasze nowe pomysły prowadzą do uzyskania oryginalnych rozwiązań
Doświadczenie    - wieloletnie sukcesy na rynku finansowym
Wiarygodność     - naszym celem jest długotrwałe budowanie relacji z klientem
Elastyczność       - jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwiązania

 

Oferta

Podstawowym założeniem realizowanej inwestycji jest z jednej strony stworzenie prostych i funkcjonalnych obiektów mieszkalnych (z częścią usługową), które pozwalają na łatwą adaptację pomieszczeń, a z drugiej strony obiektów formalnie eleganckich, odpowiadających aspiracjom potencjalnych nabywców. Architektura planowanych obiektów jest propozycją współczesnych rozwiązań projektowych. Budynki poprzez nowoczesną formę i starannie opracowany detal, wzbogacą strukturę zabudowy miejskiej, wprowadzając do niej nowe wartości. Budynki zaprojektowano ze zwróceniem szczególnej uwagi na funkcjonalność i komfort użytkowania. Dzięki charakterystycznemu układowi powstanie między nimi wewnętrzny zielony dziedziniec, służący za miejsce odpoczynku i rekreacji dla jego mieszkańców (plac zabaw). Położenie budynku łączy w sobie zalety spokojnego otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody oraz łatwej i szybkiej komunikacji z głównymi arteriami miasta.

Blok 1

Aby obejrzeć mieszkania, kliknij w jedną z miniatur.

 

image-1

Parter

image-1

I piętro

image-1

II piętro

image-1

III piętro

image-1

Poddasze

image-1

Piwnica


image-1

1 - pokojowe

image-1

2 - pokojowe

image-1

3 - pokojowe

image-1

II poziomowe

image-1

Garaż

image-1

Komórki lokatorskie


Blok 2

Aby obejrzeć mieszkania, kliknij w jedną z miniatur.

 

image-1

Parter

image-1

I piętro

image-1

II piętro

image-1

III piętro

image-1

Poddasze

image-1

Piwnica


image-1

1 - pokojowe

image-1

2 - pokojowe

image-1

3 - pokojowe

image-1

II - poziomowe

image-1

Komórki lokatorskie


Dokumenty

 1. Plan zagospodarowania terenu
 2. Wzór umowy rezerwacyjnej
 3. Opis Inwestycji Devkol 15.06.2016
 4. Decyzja WZ Kolbuszowa RGKiB.6730.110.2014.2016
 5. Załącznik Graficzny do Decyzji WZ Kolbuszowa RGKiB.6730.110.2014
 6. Decyzja podziału nieruchomości
 7. Wykaz zmian gruntowych z mapą podziału nieruchomości
 8. Wzór Umowy Deweloperskiej
 9. Wzór Prospektu Informacyjnego
 10. Kolbuszowa Decyzja nr 183-2016 pozw. na budowę budynku nr 1  przeniesiona na DEVKOL - z klauzulą ostateczności
 11. Kolbuszowa Decyzja nr 184-2016 pozw. na budowę budynku nr 2  przeniesiona na DEVKOL - z klauzulą ostateczności
 12. Kolbuszowa Decyzja nr 185-2016 pozwolenie na budowę miejsc postojowych przeniesiona na DEVKOL - z klauzulą ostateczności

Uwaga !!!

Obmiar lokali do rozliczenia oraz obmiar lokali powykonawczy (dla wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej) dokonywany będzie według normy PN-ISO 9836:1997. Obmiar wykonuje się na poziomie podłogi, w świetle przegród ograniczających w stanie całkowicie wykończonym, Wnęki w ścianach o pow. do 0,1 m2 nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia, wnęki w ścianach o pow. > 0,1 m2 nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia, Przejścia w ścianach, drzwiach i oknach (balkonowych) nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia, Pilastry i inne występy ścienne o pow. do 0,1 m2 włącznie nie potrąca się z powierzchni pomieszczenia, Pilastry i inne występy ścienne o pow. powyżej 0,1 m2 potrąca się z powierzchni pomieszczenia. Wymiary na załączonych rzutach nie uwzględniają grubości tynków.

 

Galeria

Widoki
image-1

Widok 1

image-1

Widok 2

image-1

Widok 3

image-1

Widok 4

image-1

Widok 5

Budowa
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
Blok 1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
Blok 2
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
Tablica informacyjna
image-1

 

Kredytowanie

Własne mieszkanie wiąże się z dużym wydatkiem pieniężnym. Bardzo niewielka ilość osób posiada odłożoną taką sumę gotówki, aby bez żadnego wsparcia instytucji finansowej kupić mieszkanie. W większości wypadków mieszkania są kupowane za kredyt bankowy (zwany hipotecznym), którego zabezpieczeniem jest hipoteka nieruchomości. Posiadając wkład początkowy możemy liczyć na nieco korzystniejsze warunki, gdyż część wartości mieszkania jest finansowana przez nas samodzielnie bez pomocy banku.

Kredyty hipoteczne, nazywane również kredytami mieszkaniowymi, są kredytami udzielanymi przez banki, które umożliwiają klientom zrealizowanie inwestycji w nieruchomości. Mogą one zostać przeznaczone np. na zakup mieszkania, z rynku pierwotnego lub wtórnego, albo na wybudowanie nieruchomości mieszkalnej. Generalnie, banki stawiają wymóg, aby zaciągnięty kredyt hipoteczny związany był z nieruchomością mieszkalną. Kredyt hipoteczny posiada jedną, bardzo ważną cechę charakterystyczną, a mianowicie zabezpieczenie hipoteczne. Jest to solidne zabezpieczenie dla banku, które stwarza możliwości zaoferowania klientowi korzystnych warunków udzielenia i spłaty kredytu hipotecznego.

Chcesz wiedzieć więcej na temat kredytów hipotecznych?
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące poszukiwania i zaciągania kredytów hipotecznych w bankach. Przedstawimy krok po kroku, jak analizować oferty kredytowe i jakie parametry kredytów wziąć pod uwagę przy wybieraniu tej, z której ostatecznie Państwo skorzystają. Podpowiemy jak banki wyliczają zdolność kredytową klienta, która jest konieczna aby bank wydał pozytywną decyzję kredytową. Jakie dochody bierze on przy tym pod uwagę i jakie koszty uwzględnia przy obliczaniu dochodu do dyspozycji klienta? Jak Ty sam, jako klient banku możesz zadbać o to, aby Twoja zdolność kredytowa była jak najwyższa? Jakie kroki poczynić, aby stać się wiarygodnym klientem w oczach analityków bankowych?

Formalności kredytowe przyprawiają Cię o zawrót głowy?
Postaramy się pomóc Państwu w wypełnieniu wniosku kredytowego i zgromadzeniu wszelkich wymaganych przez banki dokumentów. Z naszą pomocą będziecie Państwa mogli solidnie przygotować się do złożenia kompletnego wniosku kredytowego, jeszcze przed wizytą w banku. Odpowiednie przygotowanie do zaciągnięcia kredytu pozwoli Państwu ustrzec się pułapek w umowach kredytowych i problemów w późniejszej spłacie zobowiązania kredytowego.

Z naszą pomocą wybiorą Państwo najbardziej odpowiednią dla Siebie ofertę kredytu hipotecznego,
z warunkami spłaty dopasowanymi do indywidualnych wymagań i oczekiwań finansowych.

 

Standard

Technologia Wykonania

 

Fundament:  płyta fundamentowa, monolityczna, żelbetowa,

Ściany piwnic zewnętrzne: monolityczne, żelbetowe, gr. 25 cm

Ściany piwnic wewnętrzne nośne: żelbetowe lub betonowe z pustaków zalewowych, gr. 25 cm,

Ściany piwnic działowe: bloczki typu SILKA,

Ściany fundamentowe balkonów i tarasów: monolityczne, żelbetowe lub betonowe z pustaków zalewowych, gr. 25 cm,

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne: ceramiczne lub bloczki typu SILKA na zaprawie systemowej oraz zwykłej, E24 kl.15 i 20,

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne: ceramiczne lub bloczki typu SILKA na zaprawie systemowej oraz zwykłej, E24 kl.15 i 20,

Ściany wewnętrzne oddzielające poszczególne mieszkania: bloczki typu SILKA lub bloczki akustyczne na zaprawie systemowej oraz zwykłej, E24 kl.15 i 20,

Ścianki działowe: z bloczków bazobetonowych lub ceramicznych lub z bloczków SILKA gr.12cm i 18 cm lub lekkie z płyt G-K na ruszcie metalowym,

Słupy i rdzenie: monolityczne, żelbetowe,

Stropy: gęstożebrowy z belkami sprężonymi typu RECTOR lub TECHNOBETON oraz żelbetowe, gr.25cm,

Wieńce: monolityczne, żelbetowe,

Belki: monolityczne, żelbetowe,

Płyty balkonowe:  monolityczne, żelbetowe, wspornikowe na belkach nośnych,

Schody: dwubiegowe, monolityczne, żelbetowe, płytowe z belkami spocznikowymi,

Nadproża: do 1,8 m - prefabrykowane z belek TYPU LEIER lub TECHNOBETON,

Nadproża powyżej: 1,8 m- monolityczne, żelbetowe lub TECHNOBETON,

Dach: drewniany w układzie płatwiowo-kleszczowym, konstrukcja drewniana impregnowana preparatem typu FOBOS M4 lub równoważnym,

Kominy: z pustaków kominowych ceramicznych oraz z pustaków wentylacyjnych systemowych z betonu lekkiego,

Daszki: szklane,

 

Standard wykończenia budynku /części wspólne/

 

Ślusarka aluminiowa: drzwi wejściowe do budynku oraz fasada klatek schodowych,

Drzwi do pomieszczeń technicznych: drewniane, płycinowe,

Balustrady klatek schodowych: z elementów ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z prętów,

Klatki schodowe: wykończone płytkami gresowymi, tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi, oświetlenie, skrzynki na listy,

Parapety zewnętrzne: systemowe z blachy powlekanej,

Tynki zewnętrzne: cienkowarstwowe na izolacji termicznej ze styropianu,

Pokrycie dachu: blachodachówka,

Drogi wewnętrzne, chodniki: kostka brukowa betonowa,

Miejsca parkingowa: kostka brukowa i płyty ażurowe,

Zieleń niska: w postaci nasadzeń krzewów i trawników,

Śmietniki: konstrukcja lekka , stalowa lub murowany, kryty blachą,

Oświetlenie terenu: lampy uliczne,

Mała architektura i plac zabaw: według projektu

Windy: elektryczne, cichobieżne obsługujące wszystkie piętra łącznie z piwnicą,

 

Standard Wykończenia Lokalu Mieszkalnego

 

Wysokość pomieszczeń: ~2,65m, w przypadku mieszkań na poddaszu od ~1,45m do ~2,50m,

Wykończenie ścian w mieszkaniach:

- ściany i sufity pomieszczeń mieszkalnych: tynk cementowo-wapienny kat. III (lokalne obniżenia sufitu - belki konstukcyjne/ sufit podwieszany GK na konstrukcji systemowej-poddasze),

- ściany i sufity pomieszczeń sanitarnych: tynk cementowo-wapienny kat. III (lokalne obniżenia sufitu - belki konstukcyjne/ sufit podwieszany GK na konstrukcji systemowej-poddasze),

Posadzki: wylewka cementowa przygotowana pod warstwy wykończeniowe,

Stolarka zewnętrzna:

- okna rozwieralno - uchylne i drzwi balkonowe rozwieralno – uchylne jednoramowe PCV w kolorze białym, szklone zestawem dwuszybowym o wymaganej izolacyjności akustycznej i termicznej wyposażone w system mikrowentylacji lub nawiewniki w ramie okiennej,

- na poddaszu okna połaciowe drewniane, nawiewnik systemowy w ramie,

- parapety zewnętrzne: blacha stalowa, ocynkowana, powlekana,

Parapety wewnętrzne: aglomarmur,

Posadzka balkonu: wyłożona płytkami mrozoodpornymi z izolacją przeciwwodną powłokową,

Balustrady balkonów: ze stali nierdzewnej - słupki i pochwyty, wypełnienia balustrady - ażurowe , stal ocynkowana malowana proszkowo,

Stolarka drzwiowa wejściowa: drzwi wejściowe do mieszkań, płycinowe, antywłamaniowe,

Drzwi wewnętrzne: do indywidualnego montażu,

Wewnętrzna klatka schodowa (dotyczy mieszkań dwupoziomowych): brak, do wykonania we własnym zakresie, otwór w stropie umożliwiający wykonanie schodów wewnętrznych,

Wentylacja grawitacyjna: kształtki wentylacyjne systemowe, zakończone kratką wentylacyjną,

Instalacje wewnętrzne sanitarne: rozprowadzone wewnątrz mieszkania z wyjściem normatywnym pod baterie /zakończonym zaślepką/, bez „białego montażu", kanalizacja do WC zakończona przy pionie na trojaku,

Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa - będą realizowane poprzez kotły gazowe zamontowane w pomieszczeniu łazienki zasilane z wewnętrzne instalacji gazowej,

Grzejniki: stalowe, płytowe z termoregulatorami, w łazience "ręcznikowiec",

Instalacja gazowa – rozprowadzona wnętrz budynku do każdego mieszkania zakończona podłączeniem do kotła i zaworem w pomieszczeniu kuchni,

Instalacje elektryczne — moc zamówiona 12,5 kW,

- instalacje wewnętrzne wykonane podtynkowo wraz z osprzętem elektrycznym /gniazda wtykowe, włączniki/,

- niskoprądowe - domofon, instalacja TV-SAT , instalacja telefoniczna, osprzęt /gniazdka/, instalacja internetowa, w posadzkach instalacje rozprowadzane są w rurach osłonowych, okablowanie światłowodowe

- instalacja trójfazowa do podłączenia kuchenki elektrycznej /bez wyposażenia i montażu kuchenki elektrycznej,

Indywidualne opomiarowanie mediów: liczniki wody, prądu, gazu na klatce schodowej,

 

Standard wykonania garażu samochodowego

 

Tynki: Sufit - tynk cementowo-wapienny kat.III

Wylewka: cementowa zatarta na gładko,

Instalacja elektryczna: 1 lampa, włącznik, 2 gniazdka,

Drzwi: segmentowe ocieplane,Standard wykonania komórki lokatorskiej

 

Tynki: Sufit - tynk cementowo-wapienny kat.III

Wylewka: cementowa zatarta na gładko,

Instalacja elektryczna: 1 lampa, włącznik, 1 gniazdko,

Drzwi do komórek lokatorskich: płycinowe,

 

Standard wykonania lokalu handlowego

 

Wysokość pomieszczeń: ~3,0 m lokale handlowe,

Wykończenie ścian:

- ściany i sufity lokalu handlowego: tynk cementowo-wapienny kat. III (lokalne obniżenia sufitu - belki konstrukcyjne),

- ściany i sufity pomieszczeń sanitarnych: tynk cementowo-wapienny kat. III (lokalne obniżenia sufitu - belki konstrukcyjne),

Posadzki: wylewka cementowa przygotowana pod warstwy wykończeniowe,

Stolarka zewnętrzna: okna aluminium

Parapety zewnętrzne: blacha stalowa, ocynkowana, powlekana,

Parapety wewnętrzne: aglomarmur,

Posadzka balkonu: wyłożona płytkami mrozoodpornymi z izolacją przeciwwodną powłokową,

Balustrady balkonów: ze stali nierdzewnej - słupki i pochwyty, wypełnienia balustrady - ażurowe , stal ocynkowana malowana proszkowo,

Stolarka drzwiowa wejściowa: drzwi wejściowe - stolarka aluminiowa,

Drzwi wewnętrzne: do indywidualnego montażu,

Wentylacja grawitacyjna: kształtki wentylacyjne systemowe, zakończone kratką wentylacyjną,

Instalacje wewnętrzne sanitarne: rozprowadzone wewnątrz lokalu z wyjściem normatywnym pod baterie /zakończonym zaślepką/, bez „białego montażu", kanalizacja do WC zakończona przy pionie na trojaku,

Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa - będą realizowane poprzez kotły gazowe, zasilane z wewnętrzne instalacji gazowej,

Grzejniki: stalowe, płytowe z termoregulatorami, w łazience "ręcznikowiec",

Instalacja gazowa – rozprowadzona wewnątrz budynku do każdego lokalu zakończona podłączeniem do kotła i zaworem w pomieszczeniu,

Instalacje elektryczne — moc zamówiona 12,5 kW,

- instalacje wewnętrzne wykonane podtynkowo wraz z osprzętem elektrycznym /gniazda wtykowe, włączniki/,

- niskoprądowe - domofon, instalacja TV-SAT , instalacja telefoniczna, osprzęt /gniazdka/, instalacja internetowa, w posadzkach instalacje rozprowadzane są w rurach osłonowych, okablowanie światłowodowe,

- instalacja trójfazowa do podłączenia kuchenki elektrycznej /bez wyposażenia i montażu kuchenki elektrycznej,

Indywidualne opomiarowanie mediów: liczniki wody, prądu, gazu na klatce schodowej,

 

Dostępne media w budynku:

 

Instalacja wodociągowa: zasilana z sieci miejskiej,

Instalacja kanalizacji sanitarnej i opadowej: z odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,

Instalacja co i cwu: zasilanie PGNiG

Instalacja elektryczna: przyłączoną do sieci energetycznej PGE,

Instalacja domofonowa, instalacja internetowa i telefoniczna, instalacja TV/SAT

 

 

Kontakt

Biuro Sprzedaży:

 NP Nieruchomości - Nova Partners Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. Jagiellończyka 13/21

biuro@devkol.pl

tel. 570 618 032